Museumsutstikkeren
En No

Olafur Eliasson

By the shore

Ved å sette organiske kurver opp mot stramme former formidlet Edvard Munch den romlige dissonansen mellom naturen og det bylandskapet som vokste fram i Europa tidlig på 1900-tallet. Dette er utgangspunktet for Olafur Eliassons forslag til museumsutstikkeren, et landskap i overgangen mellom Oslo havn og bykjernen.

De formelle enhetene i dette bygde landskapet er heller i stort format som gjentas i et komplekst femkantet mønster. Som en kontinuerlig overflate vil de tykke hellene stige opp fra havet og danne et topografisk landskap man kan gå på. Seks typer heller, laget av betong og farget med ulike sorter norsk granitt, skal plasseres i forskjellige høyder for å danne steder der besøkende kan sette seg og betrakte byen og sjøen. 18 steder er hellene erstattet med tredimensjonale, huggede granittblokker. Noen av disse blir til sitteplasser og gir rom for samvær, mens andre vil speile de besøkendes fysiske størrelser.

Munchs kystlandskap Strand og Inger på stranden har gitt inspirasjon til Eliassons prosjekt med sine overgangsstemninger og følelsen av nærhet selv i åpent landskap. Hellenes farger reflekterer så vel variasjonen i norsk granitt som paletten brukt i disse maleriene. Det gjentagende fargesystemet er brukt bevisst for å bryte opp rekkefølgen av selve hellene. Ettersom fargene undergraver sansenes evne til å oppfatte systemets logikk blir det et møte mellom orden og kaos. Eliasson har kommentert hvordan «Munchs kystlandskap er en møteplass for stor skjønnhet og det dypeste underbevisste virvar».

Olafur Eliasson (1967) bor og arbeider i København og Berlin. Arbeidene hans viser en interesse for persepsjon, bevegelse og det sanselige, så vel som spørsmål knyttet til bærekraft og klimaendringer. Prosjektene finner ofte sted utenfor tradisjonelle visningsrom – for eksempel i form av arkitekturprosjekter eller som andre inngrep i det offentlige rom. Siden midten av 1990-tallet har Eliasson gjennomført mange utstillinger og stedspesifikke bestillingsverk over hele verden.

By the shore er et stedsspesifikt kunstverk som skaper et landskap for den nye utstikkeren.
Det konstruerte landskapet er laget av prefabrikerte betongheller med knust granitt støpt inn i hellene, granittblokker i forskjellige nyanser og et tredekke. Det planlagte landskapet blir 24 x 67 meter med en helning mot fjorden fra nord til sør.