Museumsutstikkeren
En No

Adrián Villar Rojas

The Technology of Silence

The Technology of Silence består av design og bygging av en øy der en mekanisk plog og et vanningssystem skal arbeide side ved side og uavlatelig berede grunnen for en innhøsting som aldri vil finne sted. Prosjektet er en videreføring av Villar Rojas’ forskning på landsbygda som et økosystem, tett knyttet til byområder og i konteksten av det som kalles antroposen; den perioden da menneskelig aktivitet har vært den dominerende påvirkningskraften på miljøet. Den mekaniske armen som uopplatelig ploger den kunstige øya representerer sporene etter menneskenes aktivitet på planeten.

Forslaget inneholder tre hovedelementer: Norsk matjord, en mekanisk plog som hele tiden beveger armen i halvsirkler, og et vanningssystem som trekker sjøvann opp for å kontinuerlig vanne den kunstige øya. Øyas beplanting er ikke menneskestyrt. Her kan sporer, frø etterlatt av dyr og fugler, eller planter som finner veien hit av andre tilfeldige årsaker slå rot.

Plogen og vanningssystemet som samarbeider i det uendelige om å ikke dyrke fram noe annet enn furer i jorda midt i bylandskapet er ikke forenlig med logisk fornuft. Villar Rojas’ verk kan bli sett som en taus vanskapning - eller et stumt skrik, lik det Munch malte for over hundre år siden.

Adrián Villar Rojas (1980) er en argentinsk kunstner. Han arbeider med et produksjonsteam som reiser og slik danner et nomadisk studio for hvert nye prosjekt og som han refererer til som sitt «teaterkompani». Hans installasjoner bruker aspekter fra tegning, skulptur, video og musikk for å skape situasjoner der tilskueren kommer inn og blir konfrontert med ideen om vår overhengende utryddelse. Rojas’ omfattende karriere utmerker seg spesielt med hans deltakelse på dOCUMENTA(13) og på biennaler over hele verden.

Det foreslåtte kunstverket utnytter hele utstikkeren. Verket inkluderer et vanningssystem, en mekanisk plog, jord, en betongplattform og saltvann.Verket strekker seg 105 meter ut fra det nye Munchmuseet og måler 35 meter på det bredeste. Den mekaniske plogen har en lengde på 30,5 meter.