Museumsutstikkeren
En No

I forbindelse med etableringen av det nye Munchmuseet er det avsatt midler gjennom Oslo kommunes kunstordning til et kunstprosjekt. Blant syv konkurranseforslag fra de nasjonalt og internasjonalt anerkjente kunstnerne Matias Faldbakken, Tracey Emin, A K Dolven, Cristina Iglesias, Olafur Eliasson, Ragnar Kjartansson og Adrián Villar Rojas, har juryen enstemmig vedtatt at Tracey Emins The Mother skal oppføres på museumsutstikkeren ved siden av det nye Munchmuseet.

Oslo kommunes kunstordning forvaltes av Kulturetaten, som har ansvar for produksjon av profesjonell kunst til Oslos offentlige rom. Det er nedsatt et kunstutvalg for prosjektet, bestående av representanter for arkitekten, byggherren og Munchmuseet, samt en ekstern kurator.

Det nye Munchmuseet og den tilgrensende museumsutstikkeren blir liggende midt på den ni kilometer lange Havnepromenaden i Oslo. Museumsutstikkeren vil markere Akerselvas historiske elvemunning, og blir tilgjengelig fra land via en bro fra Havnepromenaden. Fra museumsutstikkeren er det gode siktlinjer, slik at verket vil være synlig både fra fjorden og fra det omkringliggende området.

Juryens ønske for prosjektet er å gi Edvard Munch, Norges mest berømte kunstner, en ramme fra vår tid. Opplevelsen av kunstverket skal stå til Munchs verk, ikke ved synlig likhet, men kanskje ved subtile referanser til verkenes kjerne eller i Munchs ånd. Med andre ord var det ikke ønsket at verket skulle være et direkte portrett eller en bokstavelig hyllest, men snarere en kreativ og fritt assosiert respons til Munchs verk.

Juryen ble svært imponert over det høye kunstneriske nivået i de syv mottatte konkurranseforslagene. Alle forslagene viser sterk kunstnerisk integritet, og førte til lange og interessante diskusjoner under juryeringsarbeidet. Kunstnerne har alle lykkes med å relatere seg til Munchs livsverk, men det er gjort på svært ulike måter. Konkurransen har vist at samtidskunst i det offentlige rom kan gi store opplevelser for et bredt publikum.

Juryen besto av:

Andrea Schlieker (juryleder)
Kurator for museumsutstikkeren og direktør for utstillinger ved Tate Britain, London

Jon-Ove Steihaug
Kurator for museumsutstikkeren og avdelingsdirektør Utstilling og samling, Munchmuseet

Simen Bakken
Oslo kommune, Kultur- og
Idrettsbygg, byggherre for museumsutstikkeren

Jens Richter
Estudio Herreros, hovedarkitekt for det nye Munchmuseet

Bente Kleven
LPO Arkitekter, lokal arkitekt for den nye Munchmuseet

Nina Dillingøen
ÅF Advansia AF, prosjektledelsen for det nye Munchmuseet

Stein Olav Henrichsen
Direktør for Munchmuseet

Eventuelle henvendelser sendes til: postmottak@kul.oslo.kommune.no